Werkzaamheden

Werkzaamheden van de studenten
De wijze van afhandeling van een zaak in verband met de dienstverlening is afhankelijk van verschillende factoren, zoals de aard en de complexiteit van het probleem, maar ook de mate van uw eigen zelfredzaamheid.

Uitleg geven
De studenten kunnen u uitleg geven over ingewikkelde juridische brieven, door te proberen deze op een begrijpelijke manier bij u over te brengen.

Advies geven
De studenten kunnen u tevens advies geven over een juridisch vraagstuk. Hierbij krijgt u de gelegenheid om uw situatie voor te leggen en wordt er vervolgens een bijpassende consultatie gegeven. Hierbij kunt u denken aan een┬ámondeling advies ter plekke of een later opgestuurde advies op uw e-mailadres. In zo’n juridisch advies kunt u verwachten dat er voor u is uitgezocht wat uw rechten en plichten zijn en hoe u volgens ons het beste kunt handelen.

Zaak innemen
Vervolgens kunnen de studenten uw zaak innemen. Dit houdt in dat een van de medewerkers van de rechtswinkel het probleem namens u gaat oplossen. Dit kunnen verschillende activiteiten zijn, zoals een bezwaar- of beroepschrift schrijven, inwinnen van nadere informatie en corresponderen met een instantie of wederpartij.

Doorverwijzen
Mocht u probleem zodanig ingewikkeld zijn dat wij als studenten dit niet kunnen oplossen, dan zult u worden doorverwezen naar een van de advocatenkantoren of instellingen waar wij mee samenwerken.