Oprichters Rechtswinkel

Deze pagina is gewijd aan de trotse oprichters van de rechtswinkel. De teksten dateren van maart 2015 en zijn dus niet actueel.

Voorzitter
“Ik ben Asaal Tahavol Ghoreyshi. Ik ben 21 jaar en volg de studie Rechtsgeleerdheid aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en zit in het 3e jaar van mijn bachelor. Ik heb voor deze studie gekozen, omdat ik vind dat rechtvaardigheid een van de meest belangrijke pijlers is waar men op terug moet kunnen vallen. Samen met mijn medestudenten heb ik deze rechtswinkel opgericht om ervoor te zorgen dat het verkrijgen van juridische hulp voor iedereen toegankelijk wordt. Kosten moeten naar mijn mening geen barrière vormen voor het mogelijke maken van eerlijke en volwaardige behandeling van een juridische zaak.”

Vicevoorzitter
“Mijn naam is Diana Arakelyan en ik ben vice-voorzitter bij Rechtswinkel Maasstad. Net als mijn bestuursgenoten ben ik op dit moment bezig met het derde jaar van mijn studie Rechtsgeleerdheid op de Erasmus Universiteit. Na het behalen van mijn bachelordiploma wil ik de Master Aansprakelijkheid en Verzerkeringsrecht volgen. Met Rechtswinkel Maasstad wil ik mijn steentje bijdragen aan de samenleving en met eigen ogen zien hoe het recht tot leven komt. Het helpen van degenen die dit het meest nodig hebben lijkt mij de perfecte manier om dit te ervaren.”

Secretaris
“Mijn naam is Taríq de Gouveia en ik ben secretaris van Rechtswinkel Maasstad. Op dit moment ben ik bezig met het laatste jaar van mijn bachelorstudie Rechten. Hierna ben ik van plan om de master Strafrecht te volgen. Wat mij het meest aanspreekt van de studie is de uitdaging om juridisch ingewikkelde problemen zo simpel mogelijk uit te leggen en op te lossen. Ik vind het fijn om iets te betekenen voor mensen die niet weten waar zij kunnen aankloppen voor een luisterend oor. Dit is ook de reden dat ik zo gemotiveerd ben om Rechtswinkel Maasstad een succes te maken.”

Penningmeester
“Ik ben Adem Ipek. Ik ben derdejaars rechtenstudent aan de Erasmus Universiteit. Mijn passie ligt vooral in het privaatrecht. Mijn master wil ik graag in aansprakelijkheid en verzekering doen. De studie rechten heb ik gekozen om mensen die het recht niet kennen een helpende hand te bieden. Ik wil graag betrokken zijn bij maatschappelijke kwesties. Om de kennis die wij vergaren op de universiteit in praktijk uit te  kunnen oefenen zijn ik en een aantal studiegenoten begonnen aan deze rechtswinkel. Ik zal fungeren als penningmeester en daarnaast juridisch advies uitbrengen. Ik wil in de toekomst letselschadeadvocaat worden en mijn eigen kantoor runnen.”

Algemeen bestuurslid
“Ik ben Seda Akin, ik zit momenteel in het laatste jaar van de bachelor rechtsgeleerdheid aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam. Na het afronden van mijn bachelor wil ik graag een masteropleiding gaan volgen. Mijn interesses liggen vooral in het Bedrijfsrecht en Strafrecht. Al van kleins af aan wilde ik graag advocaat worden. Ik vind het belangrijk dat iedereen in onze samenleving toegang kan krijgen tot het recht en zo op de hoogte kan zijn van zijn of haar rechten en plichten. Helaas komt het steeds vaker voor dat mensen die het minder hebben niet snel het initiatief nemen om hun rechten te verhalen, omdat zij de hoge kosten die hierbij komen kijken niet kunnen opbrengen. Daarom hebben wij als rechtenstudenten en tevens ook goede vrienden van elkaar, besloten om de Stichting Rechtswinkel Maasstad op te richten die voor een ieder de mogelijkheid biedt om vrijblijvend juridisch hulp te verkrijgen. Onze Rechtswinkel kunnen wij beschrijven als een vrijwilligersorganisatie die op vrijwillige basis juridisch hulp verleent aan de mensen die dit het hardste nodig hebben in de maatschappij.”