ANBI

Fiscaal nummer: 8550.05.501

Een ANBI is een Algemeen Nut Beogende Instelling. De Rechtswinkel Maasstad heeft deze status verkregen van de Belastingdienst. Wij willen zo meer sponsors trekken die ons voortbestaan kunnen garanderen. Giften aan een ANBI zijn fiscaal aftrekbaar. En het levert ook u wat op: u steunt een organisatie die zich belangeloos inzet voor diegene die professionele juridische hulp niet kunnen betalen!

De rechtswinkel heeft een enkele gift ontvangen van Stichting Vitaal Pendrecht ter start van Rechtswinkel Maasstad.

Beloningsbeleid bestuur: geen
Beloningsbeleid vrijwilligers: geen